Esencia Slovenska - Súvisiace články

Film Essence of Slovakia má inovatívnu audiovizuálnu podobu: štyri samostatné 7 minútové filmy sú premietané spoločne premietané v jednom obraze. Vo filmoch je použitých skoro 500 strihov. Takáto forma dodáva prezentácii dynamiku a pestrosť, dôležité však bolo uchovať jednotu vizuálnej štruktúry.

V dramaturgii filmov sme sa snažili vystihnúť ako kontinuálnu, tak aj vertikálnu líniu všetkých obrazov spolu. Spájajúcim motívom reprezentujúcim tradičné slovenské hodnoty je okrem iných aj vkusná plastika Sedembolestnej panny Márie, špeciálne vyhotovená replika diela Majstra Pavla z Levoče, ktorá je nenútene zakomponovaná do filmu v rôznych historických obdobiach, na rôznych miestach, vždy v novej situácii.

V rámci mestských záberov a časozberov sa vo filme objavia mestá Bardejov, Prešov, Banská Štiavnica, Bystrica a i. Pamiatky ľudovej architektúry a ľudové zvyklosti boli nasnímané v Zuberci, Vlkolínci, Pribyline, Ľubochni a drevené kostolíky z rôznych kútov Slovenska ako Zverovka, Hronsek, Bodružal, Ladomírová, Krajné.

Hrané historické scény sa nakrúcali predovšetkým na Bojnickom zámku, Červenom kameni, Spišskom hrade a v Bratislave. Vo filme samozrejme nevynechávame ani slovenskú prírodu, malebné zákutia Vihorlatu, Pieninský národný park, Slovenský raj, štíty Nízkych i Vysokých Tatier a i.

Na pozadí hraných záberov sa objavia vo filme tieto hrady: Bratislavský, Spišský, Lietavský, Ľubochniansky, hrad Devín, ale i Červený Kameň a Bojnický zámok. Dovedna sa nakrúcalo skoro v sto lokalitách celého Slovenska od Tatier až k Dunaju.

Vo filme sa objavia okrem najdynamickejšie sa rozvíjajúceho hlavného mesta aj všetky prírodné a kultúrne pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO, ktorých je Slovensku sedem. Okrem spektakulárnych záberov nasnímaných klasickým spôsobom kompozíciu obohacujú zrýchlené časozbery miest. Vo filme účinkuje skoro deväťdesiat hercov aj nehercov v dobových kostýmoch, ktorí v hraných scénach stvárňujú mozaiku historickej línie filmu. Sú to napríklad sekvencie z korunovačných slávností, z historických bojov i dedinských osláv.

Film vznikol predovšetkým vďaka podpore a entuziazmu mnohých ľudí, ktorí majú túto krajinu veľmi radi a sú na ňu patrične hrdí. Našou snahou bolo prezentovať Slovensko nielen v komparácii s európskym kontextom v detailoch, ale i v celistvosti ako jedinečnú krajinu, ktorá je napriek svojej neveľkej rozlohe bohatá a unikátna svojou históriu, kultúrou, malebnosťou a má čo ponúknuť návštevníkom z blízka i z ďaleka.
Pavol Barabáš – režisér filmu