Esencia Slovenska - O filme

Multimediálny projekt zložený zo štyroch paralelných sedem minútových filmov, ktoré sa navzájom dopĺňajú vo výslednom veľkoformátovom obraze a vytvárajú tak nezvyčajnú emocionálnu mozaiku o našej krajine. Vo zvuku dominuje hudba skladateľa Slavomíra Solovica, ktorého hudobný prejav je univerzálne zrozumiteľný všetkým, ktorí chcú precítiť Slovensko, jeho divokú prírodu, historické mestá, nevšedné ľudové tradície, UNESCO pamiatky, ale i Slovensko ako modernú európsku krajinu.

Réžia: Pavol Barabáš
Hudba: Slavomír Solovic
Dĺžka: 4x7 min + 40 min.
Žáner: multimediálny dokument premietaný paralelne na 4 plátna
Premiéra: Shanghai EXPO 2016

Určite sú na svete aj impozantnejšie miesta, ktoré návštevníka ohúria svojou veľkoleposťou. Ale sú aj také obyčajné, ktoré sa mu akosi zavŕtajú pod kožu, preniknú do mysle aj do duše a zostanú tam naveky. A on sa raz určite bude chcieť a musieť na tie miesta vrátiť... "Esencia Slovenska" je nový netradičný audiovizuálny zážitok, ktorý predstavuje Slovensko inak.

Bratislava Tatry Bojnice

  Krátka štvorminutová ukážka z filmu Essence of Slovakia. Film je určený na veľké plátno pri slávnostných príležitostiach:


DVD Slovakia - obsahuje multimediálny projekt v vhodný pre propagáciu Slovenska hlavne v zahraničí.
Filmy na DVD sú v celkovej celkovej dĺžke 50 min.

DVD obsahuje tieto filmy:
Film Esencia Slovenska - 4x7 min.
Slovenská hymna v obrazoch - 78 sec.
Reprezentačný film o Vysokých Tatrách - 15 min.
Film o Bratislave - 3 min.
Film o kultúrnych pamiatkách UNESCO - 6 min.
Film o prírodných pamiatkach UNESCO - 6 min.

DVD sa dá využiť na prednášky o Slovensku v anglickom jazyku. Slúžia k tomu animované i statické obrázky obsahujúce:
Základné údaje o Slovensku
Históriu Slovenska
7 slovenských NAJ svetových zaujímavostí
Informácie o prírodnych pamiatkach UNESCO
Informácie o kultúrných pamiatkach UNESCO


Hymna Slovenska v obrazoch

 

Režisér o projekte:

Film Essence of Slovakia má inovatívnu audiovizuálnu podobu: štyri samostatné 7 minútové filmy sú premietané spoločne v jednom obraze. Vo filmoch je použitých skoro 500 strihov. Takáto forma dodáva prezentácii dynamiku a pestrosť, dôležité však bolo uchovať jednotu vizuálnej štruktúry.

V dramaturgii filmov sme sa snažili vystihnúť ako kontinuálnu, tak aj vertikálnu líniu všetkých obrazov spolu. Spájajúcim motívom reprezentujúcim tradičné slovenské hodnoty je okrem iných aj vkusná plastika Sedembolestnej panny Márie, špeciálne vyhotovená replika diela Majstra Pavla z Levoče, ktorá je nenútene zakomponovaná do filmu v rôznych historických obdobiach, na rôznych miestach, vždy v novej situácii.

V rámci mestských záberov a časozberov sa vo filme objavia mestá Bardejov, Prešov, Banská Štiavnica, Bystrica a i. Pamiatky ľudovej architektúry a ľudové zvyklosti boli nasnímané v Zuberci, Vlkolínci, Pribyline, Ľubochni a drevené kostolíky z rôznych kútov Slovenska ako Zverovka, Hronsek, Bodružal, Ladomírová, Krajné.

Hrané historické scény sa nakrúcali predovšetkým na Bojnickom zámku, Červenom kameni, Spišskom hrade a v Bratislave. Vo filme samozrejme nevynechávame ani slovenskú prírodu, malebné zákutia Vihorlatu, Pieninský národný park, Slovenský raj, štíty Nízkych i Vysokých Tatier a i.

Na pozadí hraných záberov sa objavia vo filme tieto hrady: Bratislavský, Spišský, Lietavský, Ľubochniansky, hrad Devín, ale i Červený Kameň a Bojnický zámok. Dovedna sa nakrúcalo skoro v sto lokalitách celého Slovenska.

Vo filme sa objavia okrem najdynamickejšie sa rozvíjajúceho hlavného mesta aj všetky prírodné a kultúrne pamiatky zaradené do zoznamu UNESCO, ktorých je Slovensku sedem. Okrem spektakulárnych záberov nasnímaných klasickým spôsobom kompozíciu obohacujú zrýchlené časozbery miest. Vo filme účinkuje skoro deväťdesiat hercov aj nehercov v dobových kostýmoch, ktorí v hraných scénach stvárňujú mozaiku historickej línie filmu. Sú to napríklad sekvencie z korunovačných slávností, z historických bojov i dedinských osláv.

Film vznikol predovšetkým vďaka podpore a entuziazmu mnohých ľudí, ktorí majú túto krajinu veľmi radi a sú na ňu patrične hrdí. Našou snahou bolo prezentovať Slovensko nielen v komparácii s európskym kontextom v detailoch, ale i v celistvosti ako jedinečnú krajinu, ktorá je napriek svojej neveľkej rozlohe bohatá a unikátna svojou históriou, kultúrou, malebnosťou a má čo ponúknuť návštevníkom z blízka i z ďaleka.

Sme radi, že prostredníctvom MZV sa DVD dostalo na všetky veľvyslanectvá, kultúrne inštitúty a propaguje našu krajinu v zahraničí. Samozrejme, že každým rokom takýto druh filmu morálne starne. Je len na mladých filmároch, aby propagáciu Slovenska uchopili novým a moderným spôsobom, ktorý ale zachová genius loci tejto krajiny. Treba na to mnoho entuziazmu, mnoho času a hlavne lásky k tejto krajine.


Distribúciu filmu na DVD finančne podporil Audiovizuálny fond.
logo-avf-na-web.jpg