Dialóg s planétou 1 - O filme

DIALÓG S PLANÉTOU 1
 1. zamyslenie: Bohatstvo na dosah          po filme: Mustang a Bhután – hľadanie šťastia (2008)
 2. zamyslenie: Miznúce tradície                po filme: Omo - cesta do praveku (2002)
 3. zamyslenie: Stratený svet                      po filme: Amazonia vertical (2004)
 4. zamyslenie: Zamrznutý čas                   po filme: Pururambo (2005)
 5. zamyslenie: Tajomstvo podzemia        po filme: Tepuy (2006)
 6. zamyslenie: Hranice slobody                po filme: Mongolsko – v tieni Džingischána (2010)
 7. zamyslenie: Hľadanie pokoja                po filme: Pygmejovia – deti džungle (2011)
 8. zamyslenie: Živá voda                            po filme: Trou de Fer – železná diera (2011)
 9. zamyslenie: Na póloch Zeme                po filme: Neznáma Antarktída (2007)
10. zamyslenie: Posledný odkaz                po filme: Tieň jaguára (2018)
      scenár: Tomáš Kaminski, Pavol Barabáš
          réžia: Marek Kuboš, Pavol Barabáš
         žáner: cyklus 10 dokumentárnych filmov
 produkcia: 4av.sk, s.r.o. a K2studio, s.r.o
    účinkujú: Ivan Bulík, Becko Ondrejovič, Miro Dušek, Peter Valušiak, Martin Navrátil a ďalší
          dĺžka: 13 až 20 min.
 rok výroby: 2019
  copyright: K2 studio s.r.o.

Dialóg s planétou 1 je cyklus 10 krátkych dokumentárnych filmov venovaných našej Zemi. Tento nezvyčajný televízny formát nastavil Tomáš Kaminski a réžijne na ňom spolupracoval Marek Kuboš. Zmyslom seriálu nebolo len poukázať na pestrosť a krásu našej Zeme, ale aj rozvinúť fakty, ako všetko so všetkým na našej planéte súvisí. Desať zamyslení je orientovaných na rozmanité témy od tých najodľahlejších kútoch Zeme až po prírodu Slovenska.

Zamyslenie prvé: Bohatstvo na dosah
Po filme: Mustang (2001) a Bhután – hľadanie šťastia (2008)

Bájne, odľahlé kráľovstvá Mustang, Bhután či Ladakh boli po stáročia izolované za nedobytnou hradbou Himalájí. No vplyv konzumu a civilizácie sa už vkráda aj do slobodných myslí ich budhistických obyvateľov.

 

Zamyslenie druhé: Miznúce tradície
Po filme: Omo - cesta do praveku (2002)

Takmer pred dvomi desaťročiami splavili prví Slováci nedotknutú rieku Omo v Etiópii. Zdokumentovali unikátne prírodne kmene, ktoré žili v symbióze s riekou. Dnes však títo ľudia bojujú nielen o vodu z Oma, ale i o svoje posledné tradície.

 

Zamyslenie tretie: Stratený svet
Po filme: Amazonia vertical (2004)

Zdá sa, že už na našej Zemi všetko poznáme. Avšak je tu tajomný svet venezuelských stolových hôr. Na ich povrchu žijú organizmy, ktoré ešte nie sú popísané. Väčšie prekvapenie však čaká objaviteľov pod ich povrchom.

 

Zamyslenie štvrté: Zamrznutý čas
Po filme: Pururambo (2005)

V tmavých a hlbokých údoliach Novej Guinei žili malí Papuánci ešte donedávna bez dotyku s civilizáciou. Dnes sa niekoľko kilometrov od nich nachádza najväčšia a najmodernejšia baňa sveta na zlato.

 

Zamyslenie piate: Tajomstvo podzemia
Po filme: Tepuy (2006)

V mohutnom podzemí venezuelských stolových hôr slovenskí bádatelia nachádzajú mohutné tajomné chodby. Ale s novými objavmi sa vynára viac otázok ako odpovedí.

 

Zamyslenie šieste: Hranice slobody
Po filme: Mongolsko – v tieni Džingischána (2010)

Lákadlá moderného sveta dorazili aj do odľahlých stepí strednej Ázie, kde nomádi kočujú a pasú svoje stáda. Ako dlho je ešte ich ekologický spôsob života udržateľný?

 

Zamyslenie siedme:  Hľadanie pokoja
Po filme: Pygmejovia – deti džungle (2011)

V Afrike žili ešte donedávna unikátne prírodné kmene. Ukrytí pod nepriehľadnou zelenou hradbou pralesa niektoré z nich dodnes hľadajú záchranu a pokoj dávnych dôb.

 

Zamyslenie ôsme: Živá voda
Po filme: Trou de Fer – železná diera (2011)

Voda je živel. Voda nám dáva energiu. Voda nás očisťuje. Ako vnímajú tento zázrak tí, ktorí zasvätili najväčším vodopádom sveta svoj život?

 

Zamyslenie deviate: Na póloch Zeme
Po filme: Neznáma Antarktída (2007)

Sú to magické miesta. Púť k nim je nekonečné dlhá. Dajú vám však veľké poznanie. Spoznáte seba, svoju myseľ, ale i súvislosti, ktoré obohatia vaše poznanie planéty.

 

Zamyslenie desiate:  Posledný odkaz
Po filme: Tieň jaguára (2018)

Zdanlivo nemajú nič. Len jeden druhého a klenbu amazonského pralesa nad hlavou. No ich život je plný radosti, bezstarostnosti a smiechu. Avšak v ich džungli sa potichu a nebadane rozpínajú chápadlá ťažobných spoločností.

 

 

Film vznikol v koprodukcii s RTVS
logo_rtvs_white.png