Tieň jaguára získal Grand Prize

Na 28. ročníku Festivalu dobrodružných filmov vo francúzskom meste Dijon s názvom Ecrans de l'aventure porota udelila slovenskému dokumentu Tieň jaguára Grand Prize za najlepší dobrodružný film. 

Festival konajúci sa 17. až 20. októbra charakterizovalo množstvo divákov, hostí, prednášajúcich, kvalitných filmov i kníh. Dokument ich zaujal autentickým dobrodružstvom, ktoré sa odohrávalo hlboko v amazonskom pralese. Režisér filmu Pavol Barabáš sa vyjadril o posolstve oceneného filmu: „Prírodní ľudia sú súčasťou Zeme. My sme skôr jej dobyvatelia, strácajúci úctu k prírode, zemi, vode, vzduchu i všetkému živému. Chceme vlastniť, nie deliť sa. Viac majetku nám však neprináša viac šťastia. 99,5% času existencie ľudstva na Zemi ľudia žili prírodným spôsobom života v kmeňových spoločenstvách, tak ako doteraz žijú indiáni kmeňa Hodi v nedostupných častiach amazonskej džungle. No aj ich životný priestor sa mení. Sme pravdepodobne posledná generácia, ktorá mala možnosť zachovať ich poznanie."

O filme Tieň jaguára: https://www.pavolbarabas.sk/filmy/tien-jaguara

O festivale: http://www.lesecransdelaventure.com/awards-2019/?lang=en

toisondorfilm2019.jpg

 

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku12. 10. 2019, 15:48