Pururambo - Cena ministra životného prostredia ČR

26.11.2006 Film PURURAMBO má na svojom konte devätnáste ocenenie. Na tematickom medzinárodnom festivale filmov a videoprogramov TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE v Uherskom Hradišti získal film Cenu Ministra životného prostredia Českej republiky.

Porota ocenila snahu tvorcov rozšíriť dimenziu dobrodružného poznania dosiaľ nemedializovaného územia Papuy Novej Guineje citlivým popisom stretnutia s domorodcami, ktorí pri strete s našou civilizáciou cítia bázeň a ohrozenie“
Cieľom XXXI. ročníka TSTTT, ktorý sa konal v termíne 21. - 26. 11. 2006, je upozorňovať verejnosť na filmové a televízne diela, ktoré sa zásadne vyjadrujú k ekologickým stránkam ľudskej existencie v dnešnom svete.
Hlavnú cenu festivalu si odniesol Steve Lichtag za film Prapodivný svet, ktorý dostal aj Cenu divákov.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku26. 11. 2006, 11:34