Cena filmových novinárov FIPRESCI a Cena študentskej poroty pre film Pygmejovia - Deti džungle

Na 17. ročníku medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2012, ktorý sa konal od 23. do 26. októbra 2012, získal film Pygmejovia - Deti džungle Cenu filmových novinárov FIPRESCI a Cenu študentskej poroty.

Etnofilm Čadca je medzinárodné filmové bienále venované problematike etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie v širokom slova zmysle. Hlavným zámerom festivalu je: predstaviť najnovšie dokumentárne filmy o kultúrnej a sociálnej rôznorodosti ľudského spoločenstva a zvýšiť povedomie širokej verejnosti, filmárov a médií o potrebe jej ochrany, podporiť vznik nových filmových diel na uvedené témy udeľovaním ocenení, prispieť k rozvoju slovenskej filmovej tvorby v oblasti vizuálnej antropológie a organizovať na pôde festivalu odborné podujatia.

V tomto roku sa do súťaže dostalo 40 filmov, ktorých celková premietacia dĺžka dosiahla 1276 minút. Spomedzi uvedených bolo až 15 filmov zo Slovenska! Ďalšie tituly boli z Nemecka, Českej republiky, Nového Zélandu, Švajčiarska, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Poľska, Španielska, Talianksa a Maďarska. Porota sa potešila i záujmu mladých filmárov, študentov Akadémie umenia v Banskej Bystrici, ktorých talent je nádejou pre budúce ročníky festivalu.

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku30. 10. 2012, 15:43