Cena Slovenskej filmovej kritiky a tvorivá prémia Igric za DVD

Bratislava, 15. 4. 2009 - Slovenský filmový zväz, Únia slovenských televíznych tvorcov a Literárny fond vyhlásili výsledky prestížneho ocenenia Igric. Odborná porota s predsedom Vidom Horňákom a členmi Kateřinou Javorskou, Gabrielou Kalučovou, Máriou Kráľovičovou, Ľubou Velecou a Ľubomírom Vladárom udelila 5 ocenení Igric a 18 tovrivých prémií. Tvorivú prémiu za DVD a CD zíkala exkluzívna 12DVD kolekcia Grand Prix za reprezentatívny výber dokumentov Pavla Barabáša s bohatými bonusmi. Kolekcia zároveň získala aj Cenu slovenských filmových novinárov na základe hlasovania členov Klubu filmových novinárov Slovenského syndikátu novinárov.

IGRIC A TVORIVÉ PRÉMIE

IGRIC ZA HRANÚ TVORBU PRE KINÁ:
Juraj Jakubisko - výtvarná koncepcia filmu Bathory „za pôsobivé výtvarné a spektakulárne stvárnenie mýtov a doby Alžbety Báthory"

TVORIVÉ PRÉMIE za hranú tvorbu pre kiná:
Viktor Csudai - réžia filmu Veľký rešpekt za tragikomický obraz a súčasný dialóg všedných dní na sídlisku"
Štefan Bučka - kamera filmu Veľký rešpekt „za stvárnenie autentického prostredia charakterizujúceho životný štýl postáv"

IGRIC ZA TELEVÍZNU DRAMATICKÚ TVORBU:
Dušan Trančík - réžia filmu Optimista „za pôsobivú výpoveď o osude výnimočného jedinca, zakladateľa piešťanských kúpeľov a o jeho stretoch s ideológiami a ľudskou nežičlivosťou"

TVORIVÉ PRÉMIE za televíznu dramatickú tvorbu:
Róbert Šveda - réžia častí televízneho seriálu Mesto tieňov „za profesionálne zvládnutie kriminálneho seriálu pre komerčnú televíziu"
Marta Ferencová - réžia študentského filmu Leto „za profesionálnu realizáciu zložitých vzťahov rodiny a súlad zúčastnených profesií"

IGRIC ZA FILMOVÚ A TELEVÍZNU DOKUMENTÁRNU TVORBU:
Ladislav Kaboš - réžia filmu Moderná architektúra Slovenska „za artistne nakrútený dokument o skvostoch slovenskej architektúry a jej tvorcoch"

VORIVÉ PRÉMIE za filmovú a televíznu dokumentárnu tvorbu:
Juraj Lehotský - réžia filmu Slepé lásky „za imaginatívne a citlivé zobrazenie života ľudí túžiacich po láske a svetle"
Branislav Jašš - réžia filmu Laci Strike - Cesta tanečníka „za záznam tanečného prejavu ulice mladej generácie a jej nespútanej energie"

IGRIC ZA ANIMOVANÚ TVORBU:
Boris Šima - réžia filmu Chyťte ho! „za réžiu ,výtvarné návrhy a láskavý humor v detskej rozprávke"

TVORIVÉ PRÉMIE za animovanú tvorbu:
Michaela Čopíková - réžia filmu O ponožkách a láske „za originálne vyjadrenie a vtipnú skratku v príbehu o žene a mužovi"
Branislav Hollý - réžia filmu Cesta
„za výtvarne čistú a hravú 3D animáciu študenta Súkromnej strednej priemyslovej školy animovanej tvorby"

IGRIC ZA HERECKÝ VÝKON VO FILMOVOM ALEBO TELEVÍZNOM DIELE:
Pavol Višňovský - postava vyšetrovateľa Tomečka v televíznom seriáli Mesto tieňov "za civilné a dôveryhodné stvárnenie hlavnej postavy v kriminálnom seriáli"

TVORIVÉ PRÉMIE za herecký výkon vo filmovom alebo televíznom diele:
Tomáš Maštalír postava Andreja v študentskom filme Leto „za originálne vytvorenie ambivalentnej postavy"
Tereza Nvotová - postava Agáty vo filme Malé oslavy „za spontánne a prirodzené herectvo"

TVORIVÉ PRÉMIE

TVORIVÉ PRÉMIE za ostatnú televíznu tvorbu
Juraj Johanides - réžia filmu z cyklu Gen.sk Emília Vášáryová „za duchaplné porušenie tabu v portréte hereckej osobnosti"
Dodo Šimončič - kamera filmu Moderná architektúra Slovenska „za kultivované a obrazovo štýlovo čisté uchopenie témy"

TVORIVÉ PRÉMIE za študentskú tvorbu:
Arnold Kojnok - réžia filmu Muzikológ a tvorca „za autentický pohľad na kreatívneho, nekonvenčného človeka"
Matúš Krajňák - réžia filmu Polnočný hrdina „za ironický pohľad na zažité stereotypy dvoch generácií"

TVORIVÉ PRÉMIEza DVD a CD - ROM:
Dušan Hudec - DVD Miluj blížneho svojho... „za spracovanie bonusových materiálov, ktorých kvalita a spoločenská reflexia vysoko presahuje ich určenie pre stredoškolské vzdelávanie"
Pavol Barabáš - 12 DVD kolekcia Grand Prix „za reprezentatívny výber dokumentov Pavla Barabáša s bohatými bonusmi"

TVORIVÉ PRÉMIE za audiovizuálnu teóriu a kritiku:
Václav Macek - kniha Ján Kadár „za výnimočnú štúdiu osobnosti režiséra"
Jana Dudková - kniha Balkán alebo metafora „za sprístupnenie nových súvislostí balkánskych kinematografií"

Vytlačiť stránku Vytlačiť stránku16. 4. 2009, 13:51