Medzinárodná konferencia Vysoké Tatry 2005

Vysoké Tatry 2005
Medzinárodná konferencia pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Mikuláša Dzurindu
19. november 2005, Grandhotel Praha, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Milí priatelia, dňa 19.11.2005 uplynie rok od veternej kalamity, ktorá zmenila tvár našich obľúbených a vzácnych miest.
Živelná pohroma Vysoké Tatry zranila, ale nezlomila. Pomáhame ich liečiť spolu so všetkými, ktorí majú záujem pomôcť. Všetkým im patrí vďaka a uznanie za ich nasadenie a výkony. Je potešiteľné, že týchto ochotných ľudí je veľa - čo svedčí aj o fakte, že Tatry sú dôležitým symbolom pre každého Slováka.
Osobitná vďaka patrí úžasným ľuďom, ktorí prispeli k tomu, že už teraz sú na troch štvrtinách postihnutého územia odstránené následky tejto živelnej pohromy.
Máme záujem, aby Vysoké Tatry boli vždy našou pýchou a ich budúcnosť vecou verejnou. Aj preto sme pre budúcnosť nášho unikátneho územia zorganizovali proces verejnej súťaže, o ktorého výsledkoch a budúcnosti Vysokých Tatier sa bude diskutovať na tejto konferencii.
Verím, že uvážlivosť, názory a nadhľad odborníkov nám pomôžu k tomu, aby Vysoké Tatry boli nielen skvelým miestom pre život, ale aj aby sme tento jedinečný kus prírody ochránili pre ďalšie generácie.

Ivan Štefanec
Tajomník
Vládny výbor SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier

P R O G R A M

8.30 - 9.30 Príchod a registrácia účastníkov, pozvanie na občerstvenie

9.30 - 9.40 Premiéra filmu PREMENY TATIER Pavla Barabáša

9.40 - 11.00 BLOK I.: Vysoké Tatry rok po kalamite Moderátor: Ivan Štefanec, Tajomník VVORVT

Mikuláš Dzurinda - Predseda vlády SR

László Miklós -Minister životného prostredia SR

Zsolt Simon- Minister pôdohospodárstva SR

Vladimír Mečiar- Člen VVORVT, Predseda HZDS

Ján Mokoš - Primátor mesta Vysoké Tatry

Milan Baran - Prednosta Obvodného úradu Poprad

11.00 - 11.30 Pozvanie na občerstvenie

11.30 - 13.00 BLOK II.: Prezentácia víťaznej štúdie udržateľného rozvoja Vysoké Tatry

Panelová diskusia

Moderátor: Boris Urbančík, Moderátor, STV Košice

Prezentátor: Autor ocenenej štúdie

Účastníci panelovej diskusie:

Ján Mokoš - Primátor mesta Vysoké Tatry

Milan Baran - Prednosta Obvodného úradu Poprad

Štefan Bieľak - Predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí

Peter Líška - Riaditeľ Štátnych lesov TANAP

Jozef Mizerák - Riaditeľ Štátnej ochrany prírody

13.00 - 14.00 Pozvanie na obed

14.00 - 16.00 BLOK III.: Praktické vplyvy na trvalo udržateľný rozvoj Vysokých Tatier

Moderátor: Július Novotný, Námestník riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu

Prezentátori:

Milan Koreň - Vedecký pracovník, Výskumná stanica, ŠL TANAP

Michal Kravčík - Predseda MVO Ľudia a voda

Juraj Švajda - Krajinár, Správa TANAP

Jiří Novák - Riaditeľ KRNAPu, Česká republika

Enrico Borghi - Predseda Národného zväzu horských

miest, obcí, spoločenstiev a organizácií, člen Výboru pre regióny Európskej únie, Taliansko

Zástupcovia Národných parkov, USA

16.00 Záver medzinárodnej konferencie

16.00 - 19.00 Diskusie odborníkov

Sprievodnými aktivitami konferencie sú:

» Výstava fotografií Milana Kapustu, Grandhotel Praha

» Výstava fotografií, Múzeum TANAP, od 14.30 hod.

 

Vládny výbor SR pre obnovu a rozvoj Vysokých Tatier
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava 1
kontakt Dr. Erika Jakubčínová, PhD.
telefón 02 / 5729 5623
e-mail erika.jakubcinova (at) vlada.gov.sk

Print page Print page13. 12. 2005, 08:15