Máte záujem premietať naše filmy pre verejnosť?

Stačí, keď sa skontaktujete na k2 (at) k2studio.sk
Bez súhlasu držiteľa licencie je zakázané šíriť vyššie uvedené diela, bez ohľadu na to, či ide o platené alebo neplatené predstavenie.

V opačnom prípade bude takéto konanie považované za nelegálne a budú z neho vyvodzované dôsledky.

Print page Print page10. 8. 2006, 04:36