Malý praktický slovník do Papui Novej Guinei

Irian Jaya - ľavá časť rozpoleného ostrova Nová Guinea je najvýchodnejšou Indonézskou provinciou. Po novom ju premenovali na Papua Barat, čiže West Papua (Západná Papua)

Jayapura - Hlavné mesto provincie Západná Papua

Sentani - mesto pri jazere s tým istým názvom asi 35 km od Jayapury. Tu sa nachádza jayapurské letisko

Baliem - Baliemské údolie v centre ostrova obklopené horami. Kmeň Dani z Baliemu senzačne objavený až v roku 1938

Kepala desa - náčelník, či starosta. Väčšinou dokáže hovoriť po indonézsky, občas pochádza z inej oblasti

Bahasa - indonézsky jazyk, prevzatý z malajčiny

Cemat - správca oblasti

Surat jalan - permit - nevyhnutné povolenie k pobytu

OPM - Oraganisaci Papua Merdeka, alebo Oraganizácia za slobodnú Papuu- hnutie sparatistických bojovníkov

Garuda, Merpati, MAF, AMA - letecké spoločnosti

Matahari - slnko, z indonézštiny mata (oko), hary (deň)

Ubi, bataty - sladké zemiaky

Bataty, keladi - taro, jam i kasova - jedlé hľuzy

Print page Print page29. 7. 2005, 00:46