Štefanová jaskyňa

Rozsiahla jaskyňa sa nachádza pod povrchom Demänovskej doliny v centrálnej časti Nízkych Tatier. Jej dnešná dĺžka dosahuje 10 152 metrov pri denivelácii 111 metrov. Jaskyňu vytvorili vody troch výrazných potokov pritekajúcich do vápencovo-dolomitického územia Demänovskej doliny z juhu od masívu Chopka. Podzemné priestory vytvárajú labyrintovú sieť chodieb, menších priepastí a rozsiahlych dómov s desiatkami nezávislých vodných tokov prúdiacich od ponorov na Lúčkach a Repiskách cez Štefanovú jaskyňu do Demänovského jaskynného systému, s ktorým sú spojené prostredníctvom, zatiaľ fyzicky neprekonaného, Pekelného sifónu. Charakter Štefanovej jaskyne je podobný blízko ležiacim Demänovským jaskyniam s dĺžkou 35 291 metrov a nachádza sa v nej nielen bohatá kvapľová výzdoba, sintrové jazierka i veľké jazerá, ale i obrovské akumulácie plastického sintra či červených ferrokalcitových kryštálov.

stefanova.jpg

stefanova_a.jpg

foto Lukáš Vlček

viac o filme Hľadači utajených svetov

Print page Print page26. 1. 2013, 20:07