Plavecká priepasť

Začiatkom 19. storočia turisticky sprístupnili prvú jaskyňu v Uhorsku - Plaveckú jaskyňu. Upravili okolie vstupu, postavili chodníky, lavičky, poloblúkovitý vchod a začali ju využívať pre turistov. Držiaky na sviece vložené v puklinách stien nám dodnes pripomínajú jej zašlú slávu. No pre jaskyniarov to bol len začiatok. V roku 2002 objavili Plaveckú priepasť s unikátnou výzdobou. Podzemné jazero, z ktorého sa stráca voda, štvormetrové stalagnáty, ktoré sú v Malých Karpatoch raritou a najmä 14 stupňová teplota jaskyne prinášajú viac otázok ako odpovedí.

plavecka-priepast-pp-2-foto-m-cisko.jpg

foto: Martin Čiško

pp2.jpg

foto: Tibor Kožuch

viac o filme Hľadači utajených svetov

Print page Print page26. 1. 2013, 20:08