Pripravujeme


V ďalších dieloch nášho dokumentárneho cyklu Vás vezmeme na dobrodružné túry na Lomnický štít, o ktorom sa ešte začiatkom 18. storočia hovorilo ako o nedobytnom. Prejdeme starou cestou horských vodcov a tou najkrajšou stenou v Tatrách, vylezieme Hokejkou na vrchol. Pri výstupe na Rysy sa spolu s historikmi zamyslíme, či sa V. I. Lenin skutočne mohol kochať výhľadom z jeho vrcholu. V dobových hraných scénach odhalíme prvé dobytie obávaných Mengusovských štítov šesťnásťročným chlapcom. Objavíme čaro posledného dobytého štítu Tatier - Ostrého štítu. Mladí horolezci vás zas prevedú platňami Prostredného hrotu a nazrieme aj do histórie dobývania Javorového štítu.


Lomnický štít
Prvý, o kom sa vie že dosiahol končiar „Lomničáku", je anglický cestovateľ Robert Townson. Bolo to 17. augusta 1793, kedy sa aj s dvoma sprievodcami dobiť vtedy najvyšší vrch Karpát. Towsonov tlakomer bol v bezchybnom stave a prezrádzal, že stáli vo výške 2634 metrov - zdá sa to naozaj neuveriteľné, ale tá výška platí aj dnes. Lomnický štít je známy hlavne svojou astronomickou stanicou, ktorá patrí medzi tri na svete, ktoré merajú slnečnú koronu. K nej vedie lanová dráha, ktorá pri uvedení do prevádzky v roku 1941 bola celosvetovo technicky jedinečnou.

 

Ostrý a Javorový štít
Je jeden z posledných tatranských končiarov, ktoré ešte začiatkom 20. storočia ostali nedotknuté. Najlepší horolezci tých čias boli v pochybnostiach, či ho dokážu ľudia vôbec prekonať. Prvý o tom zapochyboval 19-ročný krakovský študent, smelý horolezec a neskorší docent štatistiky na Jagelovskej univerzite, diplomat a protihitlerovský rozviedčík Karol Englisch, popravený gestapom v Steine. Prvý úspech pri zdolávaní vrcholu bol výsledkom aspoň trojročného obliehania, pri ktorom sa mu podarilo vyliezť aj na susedný oveľa vyšší Javorový štít.

Rysy
Patria medzi najnavštevovanejšie vrcholy Tatier. No nebývalo to tak vždy. Prví ľudia na nich stáli v lete roku 1840. Roku 1899 vystúpila na Rysy aj svetoznáma poľská fyzička a chemička - Marie Curie Skłodowska, držiteľka dvoch Nobelových cien. O 14 rokov neskôr na Rysy údajne vystúpil aj V.I. Lenin.

Mengusovské štíty
V dobových scénach sa pozrieme na poľskú stranu Tatier - na prvovýstup na Veľký Mengusovský štít, ktorý dnes môžeme považovať ať jeden z najvýznamnejších udalostí v rozvoji tatranského horolezectva. Na čele podujatia, dňa 28. júna 1877, nestál skúsený horolezec, ale šestnásťročný študent - Ludwik Chałubiński s vodcami Wojciechom Rojom a Maciejom Sieczkom.

Prostredný hrot
O Prostrednom hrote sa zmieňuje už starý latinský dokument o hraniciach majetkových lesov z roku 1412. Má v ňom názov Kahlberg. Dnešný názov sa v nemeckom znení po prvý raz objavuje v roku 1830 v cestopisnom diele nemeckého geografa a vojenského topografa - Albrechta Sydowa.

Ako prvý vystúpil východným kuloárom na vrchol iba 20 ročný Edmund Viliam Téry, spolu s  priateľom z Viedne - Paulom Schwartzom. Po prípitku vložil Téry do fliaš od šampanského po maďarsky a po nemecky napísanú správu a nad ňou postavili pyramídu zo skál.

 


Print page Print page16. 2. 2011, 10:33