Kolekcia grand prix VI

Šiesta 3 DVD kolekcia má názov "TAJOMNÁ TVÁR ZEME" a obsahuje nasledovné DVD:

16. TICHO NAD OBLAKMI
17. MONGOLSKO - V TIENI DŽINGISCHÁNA
18. TROU DE FER - ŽELEZNÁ DIERA

dvdtichonadoblakmi_skmale.jpg   dvd_mongolsko_web.jpg   dvd_troudefer_sk.jpg

16. DVD Ticho nad oblakmi obsahuje:
slovenský/anglický jazyk
- film Ticho nad oblakmi
- samostatné filmové pasáže:
Plynutie
Cesta domov
Pomaly plávam
Pokoj
- Bonusové CD MAOK: Nad oblakmi

 Nad oblakmi - hudba z filmov Pavla Barabáša:
1. Premeny Tatier
2. Vysoké Tatry - Divočina zamrznutá v čase
3. Bhután - Hľadanie šťastia
4. Tajomstvo podzemia
5. Ticho nad oblakmi
SAMOSTATNE NEPREDAJNÉ

 

17. DVD Mongolsko - V tieni Džingischána obsahuje:
- slovenskú a anglickú verziu filmu
- mapu Mongolska a informácie o Mongolskej ríši
- životopis Džingischána
- prehľad historickách udalostí - "Mongoli v Európe"
- fotogalériu

 

18. DVD Trou de Fer obsahuje:
- slovenskú a anglickú verziu filmu
- režisérov zostrih o nakrúcaní
- film Mlynarica (krátky dokument o prípravách na expedíciu)
- hodnotenie kaňonov
- mapu
- prehľad expedičného vybavenia
- fotogalériu

Print page Print page28. 2. 2011, 10:20