Film Budhistický Ladakh

ladakh.jpgSYNOPSA

"Keď oceľové vtáky začnú lietať po oblohe, keď kone začnú jazdiť na kolesách, príde čas a buddhismus sa začne šíriť do západných krajín." predpovedal v ôsmom storočí tibetský svätec a mág Padmasambava. Po mnohých storočiach nedobytnú a izolovanú krajinu mníchov žijúcich v nespočetných kláštoroch, Ladak, sprístupnili práve autá a lietadlá. V bývalom kráľovstve, ležiacom na západnom okraji tibetskej náhornej plošiny stráženej vysokými hrebeňmi Himalájí a Karakoramu, bolo odhalené unikátne kultúrne a náboženské dedičstvo sveta. Autá a lietadlá sem však prinášajú západný pokrok a materializmus, ktorý túto krajinu, jej dávne tradície a vedomosti o skrytých silách ľudskej duše a najvyššieho poznania smrteľne ohrozujú. Závisí len od ľudstva, či tieto bohatstvá sveta navždy zmiznú, alebo sa stanú duchovným majetkom budúcej vyššej civilizácie.

Slogan: Budhizmus je cesta zmierenia sa so sebou samým. - Nemodli sa za seba, modli sa za celý živý a neživý svet.

Kamera, scenár, strih, réžia: Pavol Barabáš

Dĺžka: 18 minút

Rok výroby: 1996

OCENENIA FILMU
Cena Kodaku - Poprad 97
Cena Tourfilm - Slovakia 98
Cena Tourfilm Varese - Taliansko 98

Print page Print page17. 2. 2011, 12:33