Človek je len nepatrná bytosť, ktorá sa s údivom smie pozerať, čo príroda dokáže


Print page Print page21. 6. 2006, 06:45