Addicted to Altitude

history of the Slovak mountaineering
Základný tábor pod Tirič Mirom, 1967
Výstupová cesta na Tirič Mir
V tábore Koh -e- Meana, Ivan Urbanovič, Radan Kuchař, Jozef Psotka
V základom tábore po výstupe na Nanga Parbat
Milan Kriššák a Juraj Weincziller
Účastníci 2. čsl. expedície Hindukuš, 1965
Účastníci 1. čsl. expedície Hindukuš, 1965
Tábor 3 na Nanga Parbate
Tábor 2 na Nanga Parbate
Transport do doliny Ischmur. Hindukuš, 1965
Tirič Mir
Prvá čsl. expedícia Hindukuš, 1965
Pohľad z Tirič Miru na kopce v Hindukuši
Pod vrcholom Koh -e- Meana
Mišo Orolin na vrchole Nanga Parbatu, 1971
Milan Kriššák
Cesta v roku 1965 do Vachánu v Afganistane
Ivan Gálfy viedol 7 expedícií do Himalájí