Himba

through Namibia
Po dojení treba mlieko uschovať
1
2
3
4
6
7
Mlieko
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Natieranie hlinenou farbou
22
23
Ranné hmly na vodopádmi Epupa
Vodopády Epupa
Epupa fals
24
28
29
30
31
32
33
34
35
Mlieko nad zlato v kmeni Himba - foto Ivan Bulík
Himba (1)
Himba (2)
Himba (5)
Himba (6)
Himba (7)
Himba (8)
Himba (9)
Himba (10)
Himba (11)
Himba (12)
Himba (13)
Himba (14)
Dojenie mlieka - Himba - foto Ivan Bulík
Dojenie kráv . kmeň Himba - foto Ivan Bulík
Chytanie kráv - Himba - foto Ivan Bulík
Matka a dieťa pred príbytkom Himba - foto Ivan Bulík
Okrasa žien kmeňa Himba - foto Ivan Bulík
Hlinená krása kmeňa Himba - foto Ivan Bulík
Zamyslenie ženy z kmeňa Himba - foto Ivan Bulík
Važený muž Himba - foto Ivan Bulík
Muž z kmeňa Himba - foto Ivan Bulík
Angolská osada - foto Ivan Bulík
Všedný deň v kmeni Himba - foto Ivan Bulík
Ženy Himba - foto Ivan Bulík
Osada Himbov - foto Ivan Bulík
Varenie kukuričnej kaše Himba - foto Ivan Bulík
5