Spirit of Jaguar - Our thanks to

with thanks to
JOZEF HARVIŠ
ONDREJ HURTON
TOMÁŠ DERKA
MÁRIA ŠTEFKOVIČOVÁ
PLAZAMAR MACUTO
SPRÁVA TANAP
KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PREŠOVE
and many others

distribution in Slovakia
ASOCIÁCIA FILMOVÝCH KLUBOV

produced by
© ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA and K2 STUDIO S.R.O.
2018

Realization of this film was financially supported by the Slovak Audiovisual Fund