Silence Above the Clouds - Related Articles

O slobodu získanú na vrchole hory, nikomu nedaj nad sebou moc!
Pohľady, ktoré pohľadia.

tatry0023.jpg


Meditácia tatranských hôr
Toto DVD naozaj nie je pre každého, ani nemá byť. Niekto bude naň pozerať s nepochopením, ale niekoho môže naplniť pokojom. Našťastie sme všetci iní. Našťastie na vrcholoch hôr je večer takmer prázdno. Takmer...

Mám jedného priateľa horského fotografa. Po týždni mi zavolal, že vôbec to nechápe, lebo ak si dal Ticho nad oblakmi do prehrávača, tak ho má stále pustené. Už týždeň v kuse. Stále dookola...

Sú však aj takí, ktorí to pozerať nedokážu... Veď každý trávi volný čas inak. P.B.


Zážitok Ticha
„Dokumentárny film Ticho nad oblakmi je možné žánrovo vymedziť ako zážitkovú esej. Pomocou minimalistických prostriedkov s dôrazom na asociatívne myslenie sa tvorca snaží vtiahnuť diváka k spoločnému prežitiu čistoty a krásy v kontraste k hektickej dobe, ktorá sa usadila v našom myslení. Hyperrealistickým zobrazením premien a prchavosti javov v imanencii hudby autor navodzuje pocity zvláštneho uvoľnenia, ktoré zachádzajú až do relaxačných sfér. Zážitok z Ticha nad oblakmi pohlcuje a mobilizuje imaginatívne aj zmyslové vnímanie."

- Alois Ditrich


Vnútorné naplnenie
"Ticho nad oblakmi nie je film. Je to meditatívna esej. Umocňuje silu zážitku, ktorá ohromí i vzbudzuje rešpekt k niečomu, čo človeka presahuje. Skúsil som urobiť niečo, čo by bolo protipólom k dnešnej hektickej dobe, klipovitému nazeraniu médií na svet i záplave myšlienok, ktoré nám každú sekundu útočia na hlavu. Môj priateľ MAOK skomponoval skvelú očisťujúcu hudbu."

- Pavol Barabáš


Tak ako potrebujeme dýchať
"Nápad urobiť meditačné DVD Ticho nad oblakmi ma hneď nadchol a potom, čo som videl prvý zostrih záberov z "nadoblakov", obraz ma úplne pohltil. Ako som postupne viac spoznával Pala, začal som tušiť, že on je na takýto projekt ten pravý režisér, pretože na vznik tohto DVD nestačilo mať len cit pre kompozíciu a výtvarne cítenie. Tu bol dôležitý pokoj v mysli i nadhľad a ten Palo má. Už pri prvom videní plynúcich oblakov niekde pod vami, začala mi v hlave znieť hudba. Bol to zaujímavý pocit, akoby tá hudba nad tými oblakmi stále hrala. A ja len tým, že som sa vzniesol do magického priestoru, som ju mohol počuť a následne zhmotniť. Zároveň pomaly plynúci rytmus, v ktorom oblaky tečú, je veľmi blízky môjmu vnútornému rytmu, takže keď som sa pozeral na Palove zábery, akoby som sa pozeral do seba. Myslím, že toto DVD je posolstvom zo sveta pokoja, harmónie, mieru a lásky, ktoré v dnešnej dobe potrebujeme tak, ako potrebujeme dýchať čistý vzduch. Človek si pri ňom môže uvedomiť nezmyselnosť neustálej honby za majetkami sveta a precítiť jedinú skutočnú hodnotu života - Život sám. Môže zároveň zažiť pocit sunáležitosti s jedným veľkým celkom - s vesmírom. Som veľmi rád, že sa nám to podarilo, napriek rôznym prekážkam (niekedy som si bol najväčšou prekážkou ja sám), ktoré v skutočnosti iba preverovali silu nášho odhodlania. A nebyť Palovej jasne zameranej energie, asi by toto DVD ešte na svete nebolo. Takže ďakujem všetkému, čomu sa ďakovať len dá, že sa môžeme o zážitky prežívané nad oblakmi podeliť s ostatnými."

- Maok (autor hudby)


O nakrúcaní
"Nedá sa už ani spočítať, koľkrát som sedel pri východe, či západe na štítoch Tatier. A koľko ráz som nevytiahol ani kameru... Ale napĺňa ma to vnútorne už roky. Nestačí totiž vyjsť na vrchol. Keď oblaky zmiznú, nie sú zábery pre kameru až také zaujímavé. Keď sú zas vysoko, vrchol zahalí hmla. Niekoľko ráz však hory odpovedali na môj zámer. Zahrali to, čo som nikdy nevidel.

Viete, to farebné divadlo, to, že sme súčasťou veľkého vesmíru, najlepšie precítite, keď si deň vymieňa službu s nocou a naopak. Slnko sa stráca v atmosfére Zeme, ktorá hrá všetkými farbami, a na druhej strane vychádza biely mesiac na modropurpurovej oblohe... A vy ste nad tým všetkým. O plynutí času viete len z plynutia oblakov pod vami. Ostávate, lebo viete, že príde druhé svetlo, keď štíty budú nasvietené odrazom lúčov zo stratosféry. Je to magická chvíľa. A potom nasledujú dlhé nočné zostupy s pokladom v batohu i v človeku samom."

- Pavol Barabáš [viac z rozhovoru s autorom)