Premeny Tatier - Cena ministra životného prostredia, Pururambo - Cena riaditeľstva festivalu

6. 10. 2006 sa v Nitre slávnostným odovzdávaním cien ukončil 23. ročník Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM 2006. K2 studio sa zúčastnilo na festivale s dvomi snímkami. Dokument Pururambo získal Cenu riaditeľa festivalu a film Premeny Tatier Cenu Ministra životného prostredia.

TLAČOVÁ SPRÁVA FESTIVALU AGROFILM

NITRA - Veľkú cenu MAGNA MATER, cenu vlády SR, na tohtoročnom 23. ročníku Medzinárodného filmového festivalu AGROFILM v Nitre získali maďarskí tvorcovia za snímku Mníška veľkohlavá - húsenica z pekiel. Najlepším programom v kategórii vedeckých a vedecko-populárnych snímok jedenásťčlenná medzinárodná porota ocenila nemecký film Chorobou polámané steblá. V kategórii odborných a inštruktážnych snímok si odnášajú prvú cenu čínski filmári za videoprogram Symbióza pestovania ryže a chovu kačíc.
Spomedzi 11 slovenských filmárov, ktorí prihlásili na festival svoje snímky, zabodoval u publika aj poroty Pavol Barabáš. Tento slovenský dokumentarista a cestovateľ si odnáša dve festivalové trofeje. Pre Slovensko a svoje K2 studio v tohtoročnej konkurencii 92 prihlásených filmov získal Cenu ministra životného prostredia SR za poetickú snímku Premeny Tatier a Cenu prezidenta AGROFILM-u 2006 za cestopis z Indonézie Pururambo.
Odborná a medzinárodná porota na tohtoročnom AGROFILM-e udelila ceny a uznania dovedna v dvadsiatich kategóriách. Najviac, 18 súťažných filmov, bolo v kolekcii, ktorú priviezli tvorcovia s Českej republiky, druhým najpočetnejším účastníkom festivalu boli predstavitelia nemeckej kinematografie, odprezentovali 13 súťažných filmov.
Na slávnostnom vyhlásení festivalových výsledkov s odovzdávaním cien v Kongresovej sále Centra slovenského poľnohospodárskeho výskumu v Nitre - Lužiankach, boli prítomní oficiálni zahraniční aj domáci hostia, predstavitelia našej vlády, diplomati pôsobiaci na Slovensku, predstavitelia poľnohospodárskej a nitrianskej samosprávy. Hoci AGROFILM v Nitre sa skončil, od novembra do mája bude odteraz plynulo pokračovať každoročná celoslovenská štafeta dohodnutých projekcií z vybranej kolekcie filmov z AGROFILM-u Nitra 2006. Tradičné pofestivalové premietania - AGROFILM PRE PRAX je určený pre široký okruh záujemcov najmä na školách, ústavoch, v kluboch. Je to osobitý dramaturgický príspevok v šírení filmového poznania AGROFILM-u Nitra, ktorý na Slovensku nemá obdobu u žiadnych iných filmových festivalov. Malé AGROFILM-y sa vyše dve desaťročia darí organizovať vďaka aktivistom Slovenskej poľnohospodárskej vededecko-technickej spoločnosti.

Print page Print page6. 10. 2006, 11:10